Obchod s rezivom

Naša spoločnosť sa nezaoberá len predajom surového dreva ale aj jeho spracovaním a následne predajom stavebného a stolárskeho reziva ako hranoly, fošne, dosky,latenie ...  Výber dreviny a kvalita reziva bude zodpovedať predošlej dohode so zákazníkom.

Hranoly

Drevené hranoly sú dôležitým komponentom stavebného reziva pretože ich vlastnosti sa využívajú hlavne v nosných častiach krovu, alebo drevenej stavby.

Fošne

V stavebnom rezive najpoužívanejším druhom sú drevené fošne, ktoré s hranolami tvoria základ krovu a ostatných drevených stavieb.

 

Dosky

Drevené dosky sú neodmysliteľnou súčasťou pre stavebníka nielen nižšou cenou , ale aj rôznorodým využitím, ako debnenie, podbíjanie, obkladanie a pod. V predaji reziva sú na prvom mieste dopytu.

Strešné laty

Drevené strešné laty sú dôležitým prvkom pri pokrývaní strechy škridlou, ich rozmery závisia od hmotnosti škridle a plochy strechy. V cenníku reziva sa cena počíta za bežný meter tohto stavebného dreva.