Obchod s drevom

  Producentom dreva je strom. Spoločenstvo stromov tvorí les. Les je symbiotickým spoločenstvom mnohých organizmov, rastlín a živočíchov, ktoré sú na sebe vzájomne závislé. Les zohráva významnú úlohu v ekosystéme regionálneho, ale aj globálneho významu.
Na strane druhej les je hospodársky využívaná komodita na produkcie drevnej hmoty za účelom uspokojovania potrieb človeka. Drevo z hospodársky využívaného lesa je fascinujúci materiál zhmotňujúci dejinnú koexistenciu človeka a prírody.

Naša spoločnosť, v súlade s pravidlami dobrého hospodára, vytvára podmienky pre to, aby každý kúsok tejto úžasnej hmoty našiel svojho spotrebiteľa.

 

Predaj dreva

Predaj surového dreva je hlavnou komoditou v realizácií obchodnej činnosti našej spoločnosti. Na trh s drevom spoločnosť ponúka guľatinové, vlákninové a palivové sortimenty ihličnatých a listnatých drevín ročne v objeme cca 25 000 m3. Predaj sa realizuje prioritne na MES v Považskom Podhradí. Hlavnou drevinou je smrek – 80%.
Predaj sa plánuje spravidla v štvrťročných intervaloch formou verejne prístupných elektronických aukcií. Spoločnosť týmto postupom uplatňuje princíp transparentnosti so snahou o čo najlepšie finančné zhodnotenia predávaných sortimentov drevnej hmoty.

V prípade záujmu o kúpu drevnej hmoty, alebo otázok spojených s jej nákupom sú Vám k dispozícií pracovníci, ktorí riadia a vykonávajú predaj dreva  - Kontakty