História

História našej spoločnosti Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o., ktorej zakladateľom je mesto Považská Bystrica, sa začala písať 26 augusta 1994, kedy bola v zmysle zakladateľskej listiny založená a následne zapísaná v obchodnom registri ako spoločnosť s ručením obmedzeným.


 Menežment našej spoločnosti usilovne buduje a stále zlepšuje firemnú kultúru a pretvára Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o. na modernú a dynamicky sa rozvíjajúcu spoločnosť. Realizuje tézy schválenej stratégie a zvyšuje kvalitu služieb a zamestnanecké zodpovednosti.

Spoločnosť je firmou strednej veľkosti a významným podnikateľským subjektom nášho regiónu.