Náš príbeh

Naša spoločnost poskytuje komplexné služby obhospodarovania   lesa (ťažba a doprava dreva, lesné škôlkarstvo, zalesňovanie, pestovateľské  práce a odborná správa lesných majetkov). 
Spracováva drevo rezaním  na vlastných prostriedkoch a obchoduje so surovým drevom a rezivom. 

viac o nás

Posledný článok

5. marca

Nová webová stránka

Naša spoločnosť sa rozhodla vytvoriť novú interaktívnu webovú stránku.

Article Aukcie dreva
27. júla

Aukcie dreva

Pripravili sme pre vás Internetový aukčný portál.

Article Register dokumentov
27. októbra

Register dokumentov

Pridali sme novú sekciu do našej stránky. Budeme do nej ukladať aktuálne dôležité dokumenty na zverejnenie