Náš príbeh

Naša spoločnost poskytuje komplexné služby obhospodarovania   lesa (ťažba a doprava dreva, lesné škôlkarstvo, zalesňovanie, pestovateľské  práce a odborná správa lesných majetkov). 
Spracováva drevo rezaním  na vlastných prostriedkoch a obchoduje so surovým drevom a rezivom. 

viac o nás

Posledný článok

16. júna

Nový členovia dozornej rady

Nový členovia dozornej rady od 1.4.2023

Article Informácie o projekte
utorok 3. septembra 2019

Informácie o projekte

Predmetom  projektu  je  zlepšenie  ekostability  lesov  Javorníkov  a  Chřibů  prostredníctvom  realizácie  starostlivosti o lesné spoločenstvá

Article Nová webová stránka
utorok 5. marca 2019

Nová webová stránka

Naša spoločnosť sa rozhodla vytvoriť novú interaktívnu webovú stránku.

Article Aukcie dreva
piatok 27. júla 2018

Aukcie dreva

Pripravili sme pre vás Internetový aukčný portál.

Article Register dokumentov
pondelok 27. októbra 2014

Register dokumentov

Pridali sme novú sekciu do našej stránky. Budeme do nej ukladať aktuálne dôležité dokumenty na zverejnenie