Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa


Názov: Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.

Štatutárny zástupca: František Matušík, Peter Stoklasa

Sídlo: Považské Podhradie 333
017 04 Považská Bystrica

IČO: 31 613 314

DIČ: 2020439883

IČ DPH: SK2020439883

Tel: +421 42 4324630
Mob: +421 903 506942


E-mail: meslesy@lesypb.eu