Background image

Obchod  a služby

ponúkame obchod s drevom a inými službami

Obchod a služby

Ponúkame nasledovné služby:
 
  • Výkup surového dreva včítatne stromov rastúcich mimo lesa
  • Prevádzanie zalesňovania lesných i nelesných pôd
  • Poradenská činnosť v odbore lesného hospodárstva
  • Prevádzanie komplexných lesníckych prác včítane odbornej správy lesov  lesnej pestovnej činnosť  
  • Odborná správa lesov