Zmluvy

PZP- PZ č. 6821256975

Dátum vystavenia: 10. 2. 2022
Dátum účinnosti: 29. 4. 2022
Dátum zverejnenia: 22. 2. 2022

Zmluvná strana: Komunálna poisťovňa

Súbor na prezretie Komunálna poisťovňa- PZP- PZ č. 6821256975 (1015 kB)

Komunálna poisťovňa- PZP- PZ č. 6821256975


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a