Zmluvy

Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny

Dátum vystavenia: 16. 12. 2021
Dátum účinnosti: 1. 1. 2022
Dátum zverejnenia: 16. 12. 2021

Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika

Súbor na prezretie Stredoslovenská energetika - Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny (5,9 MB)

Stredoslovenská energetika - Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a