Zmluvy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Dátum vystavenia: 4. 2. 2022
Dátum účinnosti: 8. 2. 2022
Dátum zverejnenia: 7. 2. 2022

Zmluvná strana: Audit consults

Súbor na prezretie Audit consults - Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (413 kB)

Audit consults - Zmluva o poskytovaní audítorských služieb


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a