Zmluvy

Zmluva - servisné služby

Dátum vystavenia: 23. 11. 2021
Dátum účinnosti: 23. 11. 2021
Dátum zverejnenia: 23. 11. 2021

Zmluvná strana: MG DOKUMENT

Súbor na prezretie MG DOKUMENT - Zmluva - servisné služby (362 kB)

MG DOKUMENT - Zmluva - servisné služby


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a