Zmluvy

PZP- PZ č. 6826971468

Dátum vystavenia: 31. 8. 2021
Dátum účinnosti: 31. 8. 2021
Dátum zverejnenia: 31. 8. 2021

Zmluvná strana: Komunálna poisťovňa

Súbor na prezretie Komunálna poisťovňa- PZP- PZ č. 6826971468 (313 kB)

Komunálna poisťovňa- PZP- PZ č. 6826971468


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a