Zmluvy

PZP- PZ č. 6808675817

Dátum vystavenia: 6. 8. 2021
Dátum účinnosti: 13. 10. 2021
Dátum zverejnenia: 6. 8. 2021

Zmluvná strana: Komunálna poisťovňa

Súbor na prezretie Komunálna poisťovňa- PZP- PZ č. 6808675817 (5,6 MB)

Komunálna poisťovňa- PZP- PZ č. 6808675817


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a