Zmluvy

Služba Internet Standard

Dátum vystavenia: 18. 6. 2021
Dátum účinnosti: 1. 7. 2021
Dátum zverejnenia: 18. 6. 2021

Zmluvná strana: O2-Business Services,a.s.

Súbor na prezretie Služba Internet Standard (12 MB)

Služba Internet Standard


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a