Zmluvy

Zmluva o elektronickej komunikácii

Dátum vystavenia: 28. 5. 2021
Dátum účinnosti: 28. 5. 2021
Dátum zverejnenia: 28. 5. 2021

Zmluvná strana: Dôvera

Súbor na prezretie Dôvera - Zmluva o elektronickej komunikácii (345 kB)

Dôvera - Zmluva o elektronickej komunikácii


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a