Zmluvy

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb

Dátum vystavenia: 21. 4. 2021
Dátum účinnosti: 22. 4. 2021
Dátum zverejnenia: 21. 4. 2021

Zmluvná strana: FUTURE MANAGEMENT SK

Súbor na prezretie FUTURE MANAGEMENT SK - Rámcová zmluva o poskytovaní služieb (26 MB)

FUTURE MANAGEMENT SK - Rámcová zmluva o poskytovaní služieb


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a