Zmluvy

Zmluva o poskytovaní služieb

Dátum vystavenia: 31. 8. 2020
Dátum účinnosti: 2. 9. 2020
Dátum zverejnenia: 2. 9. 2020

Zmluvná strana: Lesotur s.r.o.

Súbor na prezretie Lesotur s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb (5,3 MB)

Lesotur s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a