Zmluvy

Servisná zmluva

Dátum vystavenia: 15. 1. 2021
Dátum účinnosti: 16. 1. 2021
Dátum zverejnenia: 15. 1. 2021

Zmluvná strana: IterSoft SK Zvolen

Súbor na prezretie IterSoft SK Zvolen - Servisná zmluva (5,9 MB)

IterSoft SK Zvolen - Servisná zmluva


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a