Zmluvy

Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve

Dátum vystavenia: 21. 12. 2020
Dátum účinnosti: 22. 12. 2020
Dátum zverejnenia: 21. 12. 2020

Zmluvná strana: Mesto Považská Bystrica

Súbor na prezretie Mesto Považská Bystrica - Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve (1,1 MB)

Mesto Považská Bystrica - Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a