Zmluvy

PZP - PZ č. 6825412816

Dátum vystavenia: 7. 12. 2020
Dátum účinnosti: 18. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 17. 12. 2020

Zmluvná strana: Komunálna poisťovňa

Súbor na prezretie Komunálna poisťovňa - PZP - PZ č. 6825412816 (877 kB)

Komunálna poisťovňa - PZP - PZ č. 6825412816


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a