Zmluvy

Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke, distribúcií elektriny

Dátum vystavenia: 20. 10. 2020
Dátum účinnosti: 1. 1. 2021
Dátum zverejnenia: 11. 12. 2020

Zmluvná strana: Stredoslovenska energetika

Súbor na prezretie Stredoslovenská energetika-Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke, distribúcií elektriny (39 MB)

Stredoslovenská energetika-Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke, distribúcií elektriny


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a