Zmluvy

kupna-zmluva-QUADSHOP

Dátum vystavenia: 9. 4. 2020
Dátum účinnosti: 9. 4. 2020
Dátum zverejnenia: 9. 4. 2020

Zmluvná strana: QUADSHOP Michal Farkašovský

Súbor na prezretie QUADSHOP Michal Farkašovský - kúpna zmluva (1,1 MB)

QUADSHOP Michal Farkašovský - kúpna zmluva


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a