Zmluvy

INFORMACIA-o-uzatvoreni-zmluvy-r-2020

Dátum vystavenia: 1. 10. 2020
Dátum účinnosti: 1. 10. 2020
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2020

Zmluvná strana: Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica

Súbor na prezretie Informácia o uzatvorení zmluvy - r. 2020 (138 kB)

Informácia o uzatvorení zmluvy - r. 2020


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a