Zmluvy

Komunálna poisťovňa - PZP - Volvo

Dátum vystavenia: 30. 7. 2020
Dátum účinnosti: 13. 10. 2020
Dátum zverejnenia: 18. 8. 2020

Zmluvná strana: Komunálna poisťovňa

Súbor na prezretie (909 kB)


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a