Zmluvy

Komunálna poisťovňa-Havarijne poistenie č.6822116624

Dátum vystavenia: 23. 7. 2020
Dátum účinnosti: 5. 10. 2020
Dátum zverejnenia: 30. 7. 2020

Zmluvná strana: Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica

Súbor na prezretie Komunálna poisťovňa-Havarijne poistenie č.6822116624 (1,8 MB)

Komunálna poisťovňa-Havarijne poistenie č.6822116624


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a