Zmluvy

Komunálna poisťovňa-Poistenie zodpovednosti za škodu

Dátum vystavenia: 27. 4. 2020
Dátum účinnosti: 28. 4. 2020
Dátum zverejnenia: 27. 4. 2020

Zmluvná strana: Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica

Súbor na prezretie Komunálna poisťovňa-Poistenie zodpovednosti za škodu (972 kB)

Komunálna poisťovňa-Poistenie zodpovednosti za škodu


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a