Zmluvy

Hav. poistenie Dacia

Dátum vystavenia: 13. 2. 2020
Dátum účinnosti: 30. 4. 2020
Dátum zverejnenia: 26. 2. 2020

Zmluvná strana: Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica

Súbor na prezretie Hav. poistenie Dacia (2,3 MB)

Hav. poistenie Dacia


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a