Zmluvy

Informácia o uzatvorení zmluvy r. 2014

Dátum vystavenia: 20. 12. 2014
Dátum účinnosti: 30. 12. 2014
Dátum zverejnenia: 31. 12. 2014

Zmluvná strana: Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica

Súbor na prezretie (46 kB)


Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a