Zmluvy

Kúpno-predajná zmluva zverejnená v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam

Dátum vystavenia: 22. 1. 2018
Dátum účinnosti:
Dátum zverejnenia:

Zmluvná strana:

Súbor na prezretie ()

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Specified cast is not valid.

Prehľad zmlúv zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par. 5a