Register dokumentov > Objednávky

Objednávky

Záväzná objednávka

Dátum zverejnenia:               6. 5. 2022
Dátum vystavenia/účinnosti: 23. 6. 2022

Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika

Súbor na prezretie Stredoslovenská energetika - záväzná objednávka (4,4 MB)

Stredoslovenská energetika - záväzná objednávka


Prehľad objednávok zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par.5b, ods. 1, písm. b)