Register dokumentov > Objednávky

Objednávky

Objednávka

Dátum zverejnenia:               21. 1. 2021
Dátum vystavenia/účinnosti: 21. 1. 2021

Zmluvná strana: NLC

Súbor na prezretie (4,3 MB)


Prehľad objednávok zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par.5b, ods. 1, písm. b)