Register dokumentov > Objednávky

Objednávky

Objednávka - sadenice - jesen 2016 - ABFacility

Dátum zverejnenia:               10.9.2016
Dátum vystavenia/účinnosti: 10.9.2016

Zmluvná strana: Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica

Súbor na prezretie (609 kB)


Prehľad objednávok zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par.5b, ods. 1, písm. b)