Register dokumentov > Objednávky

Objednávky

MP Profit - Objednavka služieb VO-sadenice

Dátum zverejnenia: 3.6.2019
Dátum vystavenia: 1.15.2016

Zmluvná strana: Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica

Súbor na prezretie (43 kB)


Prehľad objednávok zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení, par.5b, ods. 1, písm. b)